bireysel başvuru nedir
  • Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten...

    09 October 2012 0 213
vebu.net | SAT - TV News